Våra tjänster

Vi arbetar för att du ska sova gott om natten.

En del menar att vi arbetar med siffror. Vi brukar säga att vi arbetar för att du ska sova gott om natten. Med koll på ekonomin kommer du känna dig både lugnare och tryggare att ta rätt beslut för framtiden.

SÅ ATT DU KAN KÄNNA DIG TRYGG

Våra tjänster låter våra klienter sova gott om nätterna.

Med koll på ekonomin kommer du känna dig både lugnare och tryggare att ta rätt beslut för framtiden. Vi kan hjälpa dig med nästan allt vad gäller ditt företags ekonomiska styrning. Söker du något annat så se till att höra av dig och kolla med oss, vi kan säkert ordna det ändå.

Redovisning & Bokföring

Löpande redovisning och bokföring är viktig ur flera aspekter


Resultatet av det bokföringsarbetet blir en mängd information som ditt företag har stor nytta av. Även om bokföringslagen säger att ditt företag är skyldig att bokföra för att kunna deklarera och därmed kunna betala in rätt skatt så finns det en stor vinst att ha ordning på ekonomin. Det är genom bokföringen, och dess rapporter, som gör att företagsledningen har ett bra beslutsunderlag samt gör att styrningen mot budgetmålen blir lättare att nå. Låt oss på Good Economy hjälpa dig att få siffrorna rätt så att du kan styra ditt företag mot dina mål.

Bokslut

För de allra flesta företag ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Vad som gäller beror på företagsformen och storleken på omsättningen. De regler som styr bokslutet finns i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Och det har vi på Good Economy full koll på. 

Deklaration

Deklarationen görs en gång per år i samband med bokslutet där man överför informationen från bolagets räkenskaper till en sammanställning enligt ett format som Skatteverket bestämt. Då handlar det om företagets tillgångar och skulder, inkomster och utgifter. Med en Balansrapport får du ut allt som krävs för att redovisa företagets tillgångar och skulder. Resultatrapporten ger dig företagets inkomster och utgifter. Dessa två rapporter resulterar i en balansräkning och resultaträkning. Låter det krångligt? Lugn vi hjälper dig att reda ut begreppen. Välkommen!

Löneadministration

Tidrapporter, lönehantering, reseräkningar eller förmåner – ni väljer själva inom vilket löneområde ni behöver support och stöd. Regler, lagar och hur sjukdom, semester och föräldraledighet ska hanteras på rätt sätt, det är vardag för oss.

Good Economy har koll på löneprocessen, och lite mer därtill.

Lönsamhetsanalys

Är det dags att analysera din verksamhets lönsamhet?

Genom att göra en lönsamhetsanalys kommer du tydligt se vad som genererar vinst eller förlust. En lönsamhetsanalys ger dig ett stöd i att förstå vilka delar av din verksamhet som genererar intäkter respektive kostnader. Och genom rätt åtgärder bli mer konkurrenskraftig och ger dig chansen att kunna öka din lönsamhet. Du ökar förståelsen för dina kunders köpbeteende men även hur du genererar vinst. Tillsammans med Good Economy blir det ett steg framåt för ditt företags lönsamhet.

Ekonomisk styrning

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål. För att uppnå det finns ett flertal olika lösningar såsom mätningar, kontroller, undersökningar av intäkter och kostnader, planering, kalkyler, budgetering och liknande. Det gäller att arbeta fram effektiva rutiner för att styra mot de ekonomiska målen som företaget fastställt.

Good Economy hjälper till med Ekonomistyrning och ser till att exempelvis företagets budgetar följs upp, analyseras och utvärderas. Detta är viktigt för att se om de strategier man implementerat efterföljs och fungerar. 

Skatterådgivning

Tycker du ibland att det kan vara svårt med alla skatteregler? Hur ska de tolkas och hur ska du som företagare tänka? Vi kan hjälpa dig! Genom vår långa erfarenhet och stora kunskap vågar vi lova att vi alltid hänger med i de skatteförändringar som sker. Med Good Economy, som skatterådgivare, kommer du göra rätt!

Fakturascanning

Fakturascanning fungerar på det sättet att man scannar alla leverantörsfakturor för att digitalisera hela fakturaprocessen. 

Antingen scannar ni själva in fakturorna eller så gör vi det åt er. Fakturascanning effektiviserar arbetet med bokföringen och ni spar både tid och pengar i slutändan. Hör av dig så berättar vi mer hur upplägget brukar vara.

LOKALT OCH NÄRA, NATIONELL KUNSKAP

Vi har gett ekonomisk trygghet och säkerhet till stora som små kunder landet över.

Kunder

400+

Kontor

3

LOKALT OCH NÄRA, NATIONELL KUNSKAP

Vi vill att våra kunder skall känna sig trygga

Är du på väg att starta bolag eller vill du kanske byta till en annan redovisningsbyrå? Då är du varmt välkommen att höra av dig till något av våra tre kontor i företagsgruppen Good Economy. Hör av sig så tar vi en kopp tillsammans så kan vi prata mer om hur vi kan hjälpa dig. Välkommen!

SÅ ATT DU KAN KÄNNA DIG TRYGG OCH SOVA GOTT OM NATTEN. IDAG HAR VI ÖVER 400 KUNDER SOM GÖR DET